Sänd er nästa lansering eller presentation på youtube eller facebook. Vi skapar en kostnadseffektiv livestream till er. Fyra kanaler ut, tre kameror och en presentation? Möjligheterna är många och effekten stor.